Privatlivspolitik hos Wiser Communication

 

 
 

Velkommen hos Wiser Communication

Wiser Communication anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores arrangementer eller din virksomhed bliver kunde eller samarbejdspartner hos os. Vi er ansvarlige for dine persondata og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik (”Politik”), der fortæller dig, hvordan vi behandler persondata.

Vi værner om din personlige integritet. Det er derfor vigtigt for os at beskytte dine persondata og sikre, at behandling af dem sker på et korrekt og juridisk grundlag. Denne Politik har til formål at skabe gennemsigtighed i forhold til de informationer vi indsamler om dig, og hvorledes de anvendes.

Vi beder dig derfor om grundigt at læse vores Politik og sikre, at du forstår vilkårene, da de danner retningslinjerne for vores kommunikation, uanset hvem du er og uanset vores relation.

 

Ejeroplysninger og dataansvar

Ejer af denne hjemmeside og dataansvarlig i forhold til nærværende Politik er Wiser Communication, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger

Virksomhed: Wiser Communication – del af Puk Scharbau ApS
Kontaktperson: Puk Scharbau
Adresse: Wibrandtsvej 73, 2300 København S
CVR: 31 50 07 53

Telefonnr.: 20 85 95 15
Mail: puk@wisercommunication.dk
Hjemmeside: www.wisercommunication.dk

 

Behandling af persondata

Dine persondata er alle slags oplysninger og informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig som privatperson eller kontaktperson i en virksomhed. Vi indsamler og behandler kun persondata om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til vores opgaver i Wiser Communication.

I dokumentet Relationer med kunder og samarbejdspartnere kan du få flere informationer om formål, hvornår og hvordan vi indsamler og anvender dine persondata og om hvordan Wiser Communication behandler persondata om dig som led i vores kommunikations- og rådgivningsservices.

 

Dine rettigheder

Som registreret person har du en række rettigheder, du kan bruge ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Du har således ret til at anmode om indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine persondata, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i personbeskyttelsesloven er opfyldt.

I det omfang du har afgivet samtykke til behandlingen af dine persondata (f.eks. for at modtage vores nyhedsbreve eller hvis du har givet os lov til at bruge din feedback som reference på vores hjemmeside), har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved tilbagetrækning vil behandlingen af dine persondata ophøre, og dine persondata vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Såfremt du er uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå Wiser Communication behandler dine persondata, kan du klage til Datatilsynet. Klager skal i så fald sendes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies

På vores hjemmeside gøres der brug af cookies. 

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på dit it-udstyr. Det kan være din computer, tablet eller smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere din brug og adfærd på hjemmesiden. En cookie er en passiv fil, der hverken kan indsamle de oplysninger, der er lagret på din computer eller sprede nogen former for virus og andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider.

 

Revidering af politikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i nærværende Politik. Den til enhver tid gældende Politik vil være tilgængelig på vore hjemmeside.

 

København, juli 2018